Vilkår og Betingelser

Har du et spørgsmål? Giv os et kald!
Generelt
Alle tilbud fra udlejerens side er uforpligtende. Udlejeren forbeholder sig retten til at opkræve alle omkostninger, der opstår i forbindelse med lejerens afgivelse fra tilbuddet. Udlejeren forbeholder sig retten til altid at kunne afvige fra de generelle lejebetingelser i individuelle og specielle tilfælde.
Prisene
Priserne er ekskl. moms og dækker én brugsdag. For den anden brugsdag opkræves der 25% af basisprisen. Herefter opkræves 15% af basisprisen for hver efterfølgende dag. Priser på transport, opsætning og nedtagning bliver angivet separat.
Lejeperiode
Det lejede udstyr stilles kun til rådighed for lejeren i den aftalte periode. Der kræves skriftlig aftale for enhver forlængelse af denne periode. Hvis lejeren ikke kan returnere det lejede udstyr til det aftalte tidspunkt, skal lejeren underrette udejeren mindst en dag før den aftalte lejeperiodens udløb.
Ansvar
Lejeren er ansvarlig for alle skader, der følger brugen af det lejede udstyr i lejeperioden. Lejeren er derudover ansvarlig for alle eventuelle skader på det lejede udstyr. Dette gælder også alle skader forårsaget af tredjepart eller force majeure, såsom skader fra brand, storm, hårdt vejr, hagl, vand, indbrud, tyveri eller hærværk.
Forsikring
Det lejede udstyr er ikke forsikret. Ansvar for udstyret overføres til lejeren, så snart den modtager det lejede udstyr. Udlejeren rådgiver herved, at det lejede udstyr er forsikret i begivenhedsperioden, inklusivt den tid, der kræves til opsætning og demontering af udstyret.
Tilgængelighed
Udlejeren kan ikke anklages for et mislykket leje, for ikke at stille det lejede udstyr til rådighed, for ikke at afhente udstyret til det rette tidspunkt eller ethvert andet mislykket forsøg på at opfylde sine forpligtelser over for lejeren på en rettidig måde, hvis dette skyldes force majeure, som under alle omstændigheder inkluderer: dårligt vejr, brand, eksplosion, lækage af farlige stoffer og / eller gasser eller lignende farer, uagtsomhed fra lejeren eller tredjepart, såsom leverandører eller transportører, sygdom af uerstatteligt personale, besættelse, blokade eller statslige handlinger.
Lejerens informationspligt
Lejeren skal straks informere udejeren, hvis:

  • det lejede udstyr ikke er komplet ved levering (maks. 2 timer efter leveringen er afsluttet),
  • det lejede udstyr er ødelagt (maks. 2 timer efter leveringen er afsluttet),
  • det lejede udstyr blev stjålet eller mistet på anden måde.
Betaling
Betaling skal ske 100% på forhånd. Udlejeren kan bede lejeren om at betale et depositum tidligt i produktionsprocessen, hvis den bestilte løsning er skræddersyet til det enkelte arrangement
Annullering
Annullering af en ordre kan ske op til to måneder (60 dage) før arrangementets planlagte og aftalte dato. Ordren skal annulleres skriftligt (e-mail er acceptabel). Omkostninger, der er blevet afholdt indtil dette tidspunkt, skal betales af lejeren. Ved annullering på et senere tidspunkt beregnes hele lejeprisen, medmindre genstandene stadig kan lejes ud. I dette tilfælde opkræves kun 25% af de oprindelige omkostninger.
Ophavsret
Udlejeren forbeholder sig retten til at foretage fotoproduktioner, videooptagelser osv. når som helst på de steder, hvor det lejede udstyr er placeret, med henblik på markedsføring af de lejede genstande. Efter aftale kan lejeren bruge materialerne oprettet af udlejeren.
Levering
De lejede genstande leveres til den første dør i stueetagen, hvor der findes adgangsforhold, der er velegnet til transport. Hvis de transportbebetingelser ikke er opfyldt, forbeholder udlejeren sig ret til at opkræve et gebyr for ekstra omkostninger.

Lejeren skal inspicere de lejede genstande umiddelbart efter levering. Eventuelle undladelser skal rapporteres til udlejeren telefonisk inden for 2 timer efter levering af genstandene.

Rengøring
Hvis de lejede genstande er snavset, ud over almindelig brug, forbeholder udlejeren sig retten til senere at opkræve et gebyr for ekstra omkostninger pga. vedligeholdelse.
For mere information, se venligst FAQ.

Hvis nogle aspekter af vores service forbliver uklare, er du mere end velkommen til at kontakte os direkte.